گروه سرمايه‌گذاري تدبير «سهامي خاص» بنا به صورت‌جلسه مجمع عمومي مؤسسان در تاريخ 1377/11/04 تشكيل و در تاريخ 1377/11/18 تحت شماره 147888 در مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است.

    موضوع فعاليت شرکت به شرح زير مي‌باشد:

    1. بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، تاسیس، تشکیل، مشارکت (حقوقی) در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی، راه‌اندازی، اداره و نگهداری، اصلاح، توقف، توسعه، ادغام و انحلال انواع طرح‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات در داخل و یا خارج از کشور، در حوزه واسطه‌گری مالی
    2. خريد و فروش سهام براي شرکت و اوراق بهاداري كه طبق قوانين و مقررات كشور قابل خريد و فروش مي‌باشند.
    3. استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري و مالي و تأمين مالي شركت‌ها.
    4. انجام كليه عملياتي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف شركت لازم و مفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع شركت ضرورت داشته باشد.